Bizler burada yarınları teknolojiyi gelecegi hayalleri inşa ediyoruz.

Çünkü burası Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi

Hakkımızda

Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER); girişimcilere ve işletmelere ön inkübasyon, inkübasyon, inkübasyon sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetlerin sağlandığı yapılardır.

Tuzla TEKMER, Tuzla Belediye Başkanlığına ait 110 dönüm arazi üzerine kurulu Şelale Eğitim Parkının içinde yaklaşık 2368 m2 alan üzerine inşa edilmiştir. İlave edilecek alanlar ile mezkûr alan 3950 m2 yüz ölçümüne ulaşacaktır.

Şelale Eğitim Parkı içinde; Bilsem, Bilim Kampı, Süper Bilgisayarlar, Planetaryum, Holozoo, Anadolu Kültür Merkezi, Kadın Koordinasyon Merkezi, Engelli Koordinasyon Merkezi, Karting, Buz Pateni, Bowling, Amfi tiyatro, Restaurant, Cafe, Mescid vb birçok fonksiyonel alan bulunmaktadır.

Tuzla TEKMER 1. Etapta faaliyete geçecek alan 13 kapalı işlik, 1 açık işlik, 1 laboratuvar, 2 Toplantı salonu ve 1 Konferans salonundan oluşmakta olup, toplamda 2368 m2 alana kurulmuştur.

Türkiye’de bir ilk olacak olan; Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezimiz ile ilgili 23.06.2021 tarih ve 2467 Sayılı yazı ile yapılan başvurumuza istinaden 09.08.2021 tarih ve 5417 sayılı KOSGEB kurul kararı ile destekleme kararı alınmıştır.

Tuzla Belediyesi, çevresi itibarı ile sanayisi gelişmiş ve teknolojik değeri yüksek, nitelikli ürün çıktılarının elde edildiği bir konuma ev sahipliği yapmaktadır.

Tekmer, faaliyetlerini 5476 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirmektedir.

Misyonumuz

TUZLA BELEDİYESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ bünyesinde özel sektör, kamu, üniversite ve sivil toplumu bir araya getirerek girişimciler için ortaklık geliştirme, yeni araştırmalar yapma, yüksek teknolojili ürünler tasarlama ve bu tasarımları hayat geçirmektir.

Vizyonumuz

Girişimcilerin ve girişim sermayedarlarının buluşma noktasında geleceğe yön veren unicornlar çıkarmak ve girişimcilik ekosisteminde rol modeller oluşturarak Yerli ve Milli sanayinin global ölçekte rekabet gücünü artıracak, yüksek katma değerli ürünlerin fikirlerine ev sahipliği yapmaktır.

Yaşadığımız Çağın En Büyük Gücü Bilgidir!

Dr.Şadi YAZICI

Tuzla Belediye Başkanı

Tuzla Belediyesi
Teknoloji Geliştirme Merkezi

Teknoloji Geliştirme Merkezi – TEKMER, teknoloji odaklı girişimcilere ve yeni iş kuran firmalara fiziksel altyapı, yönetim desteği, teknik destek, finansmana erişim, yasal danışmanlık ve ağ kurma gibi bir dizi hizmet sağlayan yapılardır.

TEKMER’ler teknoloji ürün ve/veya üretim sürecini hedefleyen girişimlere odaklanarak onların kurulması, büyümesi ve gelişerek hayatta kalma olasılıklarının artmasını amaçlamaktadır. Diğer bir nokta, TEKMER’lerin nispeten farklı bir dizi hizmet sunmalarıdır ki bunlar yüksek teknoloji laboratuvarları ve ekipmanlar, fakülte, personel, öğrenciler ve kütüphaneler gibi diğer araştırma ve teknik kaynaklardan yararlanılması olarak sıralanabilmektedir. Teknoloji geliştirme merkezlerinin bir üniversite veya bir araştırma kurum/kuruluşu ile bağlantılı oluşu ve asıl amaç olarak teknoloji transferini veya teknoloji ticarileşmesini benimsemeleridir.

Danışma Kurulumuz