Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.

Gizlilik Politikası

TUZLA TEKMER'de yer alacak firmalara işletme ve ürün geliştirmelerinde destek olunması amacıyla işbirliği sağlanan üniversitelerle birlikte danışmanlık desteği sağlanacaktır. Firmalara ve girişimcilere, ulusal ve uluslararası finansman desteklerine ulaşım ve iş ağlarına katılım alanlarında, işletmelerini geliştirmeleri, KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik uygulanacak hibe programlarına erişmeleri için danışmanlık desteği verilecektir. Ayrıca girişimciler ve işletmelerin iş fikirlerine uygun olarak, ulusal ve uluslararası hibe programına erişim, başvuru yapma, başvuru formu hazırlama aşamalarında danışmanlık desteği sağlanacaktır.

Girişimci/işletmelere yasal ve hukuki konularda danışmanlık yapma, ürünlerinin fikri sınai mülkiyetlerini koruma, patentleme ve markalaştırma çalışmalarının yürütülmesi esnasında hukuki danışmanlık hizmeti almaları sağlanacaktır. Sağlanacak hukuki danışmanlık hizmetinin kapsam ve şartları, girişimci/işletmeler ile TUZLA TEKMER arasında yapılacak sözleşmeye istinaden belirlenecektir.

Girişimci/işletmelerin toplantı salonu, laboratuvar, ortak makine, teçhizat ve ekipman kullanımı ile ortak kullanım alanlarından yararlanma taleplerinin organizasyonu için randevu oluşturma, takip etme v.b. faaliyetler için, merkez bünyesinde girişimci/işletmelere ortak sekreterya hizmeti verilecektir.

TUZLA TEKMER bünyesinde önkuluçka dönemindeki girişimci/işletmeler, açık ofislerden ve ortak kullanım alanlarından ücretsiz, Biyoteknoloji laboratuvarından ise merkez yönetimi tarafından belirlenecek oranda indirimli olarak faydalanabilecektir.

Açık ofiste iş fikrini geliştiren ve kapalı ofis talep eden girişimci/işletmelerin talepleri, TUZLA TEKMER yönetimi tarafından öncelikli olarak değerlendirilecektir. Talebi uygun görülen işletme ve girişimcilere kira tarifesi indirimli şekilde uygulanacaktır. Ayrıca açık ofisten mezun olarak, kapalı ofis alanına geçen işletme ve girişimcilere laboratuvar ve ortak alanların kullanımında indirimli tarife uygulanacaktır.